Обратно към ЦРЧР

Годишни Европейски награди в областта на ученето през целия живот

ян. 24, 2023

През 2016 г. Платформата за учене през целия живот (Lifelong Learning Platform) стартира наградите за учене през целия живот, за да отбележи креативни и приобщаващи инициативи от организации и лица от цяла Европа, за да осигурят видимост на ученето през целия живот и да вдъхновят нови действия и политики.

Изданието за 2023 г. ще се стреми да получи практики по темата „Ключови компетенции за всички: подход за учене през целия живот към уменията“, тема, която ще обхваща цялата година за LLLP, тъй като 2023 г. е Европейската година на уменията, приветствана инициатива за подчертаване на необходимост от образование и учене през целия живот за всички, чрез предоставяне на учащите се на трансверсални умения, за да се ориентират в ежедневието, а не само в работната среда.

LLLAwards 2023 ще признае и награди три инициативи в три различни категории, както следва:

  • Системно ниво: успешни практики за трансверсални компетенции за обучаващи се и устойчиви общества
  • Ниво на доставчик: вграждане на трансверсални компетенции във формални, неформални и неофициални учебни среди
  • Ниво на обучаем: придобиване на необходими трансверсални компетентности за активно участие чрез неформално и самостоятелно учене и тяхното валидиране и признаване

Може да кандидатствате до 31 август на адрес: https://www.surveymonkey.com/r/LLLAwards23

Национален експертен екип по ПОО към ЦРЧР