Обратно към ЦРЧР

МОН ПРЕДЛАГА НОВ СПИСЪК НА ПРОФЕСИИТЕ ДА ВЛЕЗЕ В СИЛА ЗА ОСМОКЛАСНИЦИТЕ ОТ УЧЕБНАТА 2026/2027 ГОДИНА

Европейски насоки за разработването на кратки описания, базирани на резултатите от ученето, които да увеличат прозрачността на квалификациите в държавите от ЕС

Представяне на програма „Еразъм+“ на събитие на Асоциацията на Българските модни дизайнери

СЪСТЕЗАНИЯТА ПО УМЕНИЯ МОЖЕ И ДА ПОДОБРЯТ ВИДИМОСТТА НА ПОО

ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТНО МЯСТО С ИИ? ПЪРВИ ИДЕИ ОТ ПРОУЧВАНЕТО НА УМЕНИЯТА ЗА ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ НА CEDEFOP

Над 80 представители на сектор Професионално образование и обучение взеха участие в регионален семинар в гр. Стара Загора