Обратно към ЦРЧР

Уебинар на тема „Възможности за мобилност в сферата на професионалното образование и обучение чрез Програма „Еразъм+“, 20 декември 2023 г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД НА ЕВРОПЕЙСКАТА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ (ETF) ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИТЕ И ЕФЕКТИВНОСТТА НА СИСТЕМИТЕ, 2023Г.

Регистрация за уебинар на тема : „Възможности за мобилност в сферата на професионалното образование и обучение чрез Програма „Еразъм+“

Национална конференция на тема „Дигитални умения за дигиталното десетилетие“

Валоризационна конференция’ 2023 на тема „Активното гражданство в Европа“

ЦЕНТРОВЕ ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ В ПОО, ИЗБРАНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ПОКАНАТА ЗА ЕРАЗЪМ+ 2022 Г.