Запис от информационен уебинар „ECVET – дистанционно обучение по време на криза“ 13.05.2020 г.