Обратно към ЦРЧР

Възможност за контактен семинар относно проекти за изграждане на капацитет от централизираните дейности по програмата

май 13, 2024

Уважаеми колеги,

От Националния Еразъм Офис (НЕО) – Армения проявяват интерес за провеждане на контактен семинар в България за възможно взаимодействие между институциите и организациите в областта на висшето и професионалното образование от двете страни, с оглед съвместна работа по проекти по Програма „Еразъм+“ (най-вече, проекти за изграждане на капацитет от централизираните дейности по програмата).

В случай, че проявявате интерес, моля да ни информирате до 23 май на ел.поща: info@hrdc, за да можем да организираме подобна среща с представители от двете страни.

Приложено можете да видите информация за НЕО Армения, приключили/действащи проекти за изграждане на капацитет в областта на висшето образование и професионалното образование и обучение, както и информация за проведени контактни семинари с други страни: тук и тук

Национален експертен екип по ПОО към ЦРЧР