Обратно към ЦРЧР

Ваня Тивидошева: Професионалното образование става все по-интересно за учениците

апр. 10, 2024

Проект „Модернизиране на професионалното образование и обучение“ има за цел да подпомогне професионалното образование и обучение във всички реформи по начин, по който професионално образование развива наистина модерните и необходими умения в този технологичен свят. Това каза в предаването „Човекът на фокус“ на Радио „Фокус“ директорът на Дирекция „Професионално образование и обучение“ Ваня Тивидошева. Проект е финансиран от Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз.

По думите й над 58% от учениците в 8 клас в България получават професионално образование. „То все повече става интересно за учениците и забелязваме в последните години засилено включване в професионалното образование и обучение. Въпросът е доколко е модерно и отговаря като учебни програми на необходимостта от повече практически умения, и доколкото трябва да се променят програмите,“ обясни тя и допълни, че в момента проблем е по-теоретичната насоченост отколкото е необходимо да бъде.

Ваня Тивидошева разказа още за иновативна практика, която МОН въвежда чрез този проект, и която се състои от сформирането на 20 секторни съвета за умения. „Тъй като професионалното образование е секторно ориентирано, искаме чрез новосъздадените секторни съвети да съберем най-добрите специалисти във всеки сектор от цяла България. Заедно с тях стартирахме първите реформени процеси с промяна на списъка на професиите.“

Актуалните изменения в Закона за професионалното образование са свързани именно с новите квалификации, новите професии, обясни още тя и поясни, че „в новата рамка на закона се насърчава надграждането на възможности за развитие от по-ниска към по-висока степен, има нова структура за стандартите за придобиване на квалификация по професия, задължително изучаване на всички, включени в професионално образование и обучение на програми, свързани с устойчивото развитие и програми, свързани с дигиталните инструменти в съответния сектор. Друга новост е свързана с възможностите на лицата над 16 години да се обучават дистанционно по теоретичните части на дисциплините, каквато възможност преди това не съществуваше,“ поясни тя.

Много са дейностите по проекта, които ще се осъществят на ниво училище, обясни специалистът и допълни, че много голям брой училища са кандидатствали и се включват в проекта. Една от кампаниите, които ще се организират от училищата, е насочена към родителите. Това са информационни кампании съвместно с работодателите-партньори на училището, които ще се организират от самите училища, в които ще се покажат и популяризират възможностите за интересните професии, които могат да се изучават. По проекта ще се осъществят и различни видове обучения за учители и ученици, допълни директорът на Дирекция „Професионално образование и обучение“ Ваня Тивидошева.

Източник: ФОКУС Нюз

Национален експертен екип по ПОО към ЦРЧР