Обратно към ЦРЧР

Цифровият преход – ключов въпрос при прегледа на националните квалификации

апр. 9, 2022

Цифровият преход и цифровата трансформация са ключови фактори, които влияят  върху процесите на индустриалната модернизация. В тази връзка „Националният каталог на квалификациите“ (https://catalogo.anqep.gov.pt/) в Португалия ще бъде преразгледан през 2022 г. Всички 22 секторни области ще бъдат актуализирани по едно и също време и при едни и същи условия и процедури.

За да изпълни тази огромна и предизвикателна дейност, португалската национална агенция за квалификация и професионално образование и обучение, ANQEP (Agência Nacional para a Qualificação eo Ensino Profissional), обяви международен публичен търг с участието на няколко организации, които ще отговарят за разработване на диагностични изследвания, актуализиране на всички квалификации, учебни единици и учебни резултати.

За извършване на тази мащабна дейност ще се използват всички резултати по проект  DITRAMA: „Мениджър по цифрова трансформация“ – тригодишен европейски проект, реализиран в периода 01.01.2019 – 31.12.2021 г. (https://ditrama.eu/en/project). Прегледът  на квалификациите, обхващащ дигиталната област в сектора на дървообработващата и мебелната промишленост, ще бъде съобразен с проекта DITRAMA, като се вземе предвид не само разработената нова учебна програма за „Мениджър за цифрова трансформация“, но и възможността за интегриране на единиците резултати от учене и учебните материали, разработени по време на 3-годишния жизнен цикъл на проекта.

Организацията CFPIMM (https://www.cenfim.org/en/), основен партньор по проекта,  която е единственият център за професионално обучение в дървообработващата и мебелна промишленост в Португалия с голям опит в предоставянето на квалификации за този сектор и със силна връзка с националната индустрия в сектора, е избрана за разработване на диагностични изследвания и актуализиране на националните квалификации за дървообработващия и мебелния сектор.

Като се има предвид съществуващата в момента разлика между квалификациите, изисквани от дървообработващата и мебелната промишленост, и квалификациите и профилите, налични в Националния каталог, работата, която трябва да се извърши, ще бъде от решаващо значение за насърчаване на квалифицирани работни места и привличане на квалифицирани млади хора в този сектор, за да се повиши производителността и конкурентоспособността.

Източник:  По-подробна информация относно целите на проекта, партньорите, методиката, дейностите и резултатите може да откриете на следния линк: https://ditrama.eu/en/project).

Национален екип по ПОО към ЦРЧР