Обратно към ЦРЧР

ЦЕНТЪРЪТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Е ОДОБРЕН ЗА ОФИЦИАЛЕН ПАРТНЬОР НА ЕВРОПЕЙСКАТА СЕДМИЦА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ 2022, ОРГАНИЗИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

юни 13, 2022

Националната конференция „Споделяне на успешни практики в областта на приобщаващото образование и обучение по време на пандемията от COVID-19“, организирана от Националния екиппо ПОО към ЦРЧР, е одобрено и публикувано събитие на страницата на Седмицата. Новината на български можете да видите ТУК

Тази година Европейската седмица се проведе между 16-20 май в цяла Европа и се съсредоточи върху темата за ПОО и Зеления преход. Темата е в съответствие с ангажимента на Европейската комисия да предприеме всички необходими стъпки, за да стане въглеродно неутрална до 2050 г., известна като Европейския зелен пакт(https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal_en), включително екипиране на хората с подходящите умения за прехода. Събитията, организирани от Европейската комисия, се проведоха на 18-19 май – включително наградите за отлични постижения в ПОО (https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/awards_en), които честват постиженията към системата.

Впечатляващ набор от регионални, национални и местни събития превърна 6-ото издание на Седмицата в незабравимо събитие, наситено пет дни с проницателни изводи от рефлексивни уебинари и ангажиращи панелнидискусии със заинтересовани страни от ПОО.

Събитията на Седмицата изследваха основно темата за ПОО и Зеления преход, но също така засегнаха множество други теми като повишаване на квалификацията и преквалификация на хората, за да им се помогне да се възползват от цифровата трансформация на Европа.

Програмата за 18 и 19 май 2022 г. е достъпна на https://evsw2022.eu/european-commission-conference, а онлайн версията на бюлетина можете да видите на https://ec.europa.eu/newsroom/empl/newsletter-archives/39231

Споделете и вашите успешни практики с Националния екип по ПОО към ЦРЧР или на специалната секция на уебсайта на Европейската седмица на професионалните умения –https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/vet-stories_en.

Национален експертен екип по ПОО към ЦРЧР