Обратно към ЦРЧР

ТРЕТА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ НАСОКИ ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНО И НЕФОРМАЛНО УЧЕНЕ

ное. 1, 2023

Валидирането на неформалното и самостоятелното обучение се основава на два основни принципа. Първо, че всяко обучение, независимо кога и къде е придобито, е потенциално ценно. Второ, самостоятелното, неформалното и формалното учене се допълват взаимно.

Целта на Европейските насоки, както е посочено в Препоръката от 2012 гза валидиране на неформалното и самостоятелното учене, е споделяне на опит и подкрепа на взаимно обучение между участниците в разработването и прилагането надоговорености за валидиране в Европа. Насоките се стремят да изяснят условията заразработване и прилагане на валидиране, което разчита на няколко взаимосвързани елемента, които, когато се комбинират, могат да засилят ролята на валидирането на национално и европейско ниво. Насоките поставят индивида вцентъра и изясняват осъществяването и методологиите и как процесът може да бъде координиран и осъществен. Тази третата актуализация на Европейските насоки е резултат от дългогодишно сътрудничество на Cedefop с Европейската комисия. Версията за 2023 г. е насочена към нови и нововъзникващи въпроси като разходи и финансиране, стандарти и референтни точки, стратегии за популяризиране, цифрово сертифициране и микроквалификации.

Насоките са написани за всички, участващи в инициирането, разработването и прилагането на валидирането, и са предназначени за източник за вдъхновение и размисъл, справяне с общи проблеми и предизвикателства, с които може да се сблъскаш на различни нива и в различни контексти. Целта не е да се насърчава едно единствено „правилно решение“, а по-скоро да идентифицират алтернативи и техните последици. Насоките трябва да се четат заедно с Европейския списък за валидиране. Той представя примери за това как се развиват различни държави и институции,прилагайки процеса на валидиране. Европейският списък добавя и допълва насоките, като заедно те улесняват взаимното обучение.

Повече за третата актуализация на Европейските насоки, четете ТУК

Национален експертен екип по ПОО към ЦРЧР