Обратно към ЦРЧР

Тематичен семинар „Инструментите на образователната мобилност в ПОО“

окт. 7, 2019

Уважаеми посетители,

В периода 3 – 4 октомври 2019г. в Брюксел се проведе Тематичен семинар “Tools for VET – learner mobility”, по време на който се подчерта ролята на ECVET при реализирането на транснационална образователна мобилност в ПОО, както и на съответните инструменти, които подкрепят процеса и как те могат да бъдат подобрени в бъдеще. Обърна се специално внимание на възможността, управлението на процеса да се дигитализира и какво всъщност означава това.
В предварителната документация на семинара беше предоставен сравнителен анализ на съществуващи инструменти, който послужи за основа на дискусиите, свързани с осъвременяването на инструментите, като по-практични, взаимно предаващи си информация и дигитализирани.
Представители на различни генерални дирекции на Европейската комисия представиха напредъка по различни инициативи и платформи (Еразъм без хартия, Европас) и как те ще се синхронизират с промените, които ще настъпят при инструментите на образователната мобилност в ПОО.

Национална група от ECVET експерти към Център за развитие на човешките ресурси