Обратно към ЦРЧР

Стратегии за справяне с недостига на цифрови умения в ЕС

юни 16, 2022

Бялата книга за цифровите умения в Европа

„Бялата книга за цифровите умения в Европа“ е изключително проницателен доклад, който подчертав а стратегии и инициативи за справяне с липсата на дигитални умения в ЕС. Обръща се специално внимание на действията, необходими на индустрията и политиците, за да гарантира, че нашите европейски младежи получават необходимите умения, за да бъдат успешни в съвременната цифрова икономика.

Проучването хвърля светлина върху някои тревожни констатации – близо 1 от 5 заети специалисти по ИКТ са имали ниски общи дигитални умения, докато почти 80% от липсата на дигитални умения се дължи на несъответствие в цифровите умения, което показва, че има спешна нужда от цифрово повишаване на квалификацията. Дигиталните умения не са даденост. Всъщност всеки 2 от 3 европейци с ниски дигитални умения ще се нуждаят от успешно повишаване на квалификацията до 2025г., за да постигнат целите, заложени в „Плана за действие на ЕС за цифрово образование“.

Бялата книга е структурира на около пет конкретни области:
● Подобряване и увеличаване на възможностите за образование и обучение в областта на ИКТ;
● Даване на приоритет на талантите в компаниите: повишаване/преквалифициране;
● Насърчаване и подкрепа на жените в ИКТ;
● Стимулиране на екосистемите за съвместни цифрови умения;
● Инвестиране в дигитализацията на обществените услуги.

Бялата книга също така разкрива възможни решения и конкретни действия, които ключовите заинтересовани страни могат да предприемат, за да преодолеят пропастта в дигиталните умения.

Пълният текст на “Бялата книга за цифровите умения в Европа“ може да бъде изтеглен от следния линк: https://www.europeandigitalskills.eu/white-paper/

Освен текста на Бялата книга на следния линк https://www.europeandigitalskills.eu/quiz/е публикуван и „Тест за липса на дигитални умения“ за желаещите да оценят нивото на дигиталните си умения.

Национален експертен екип по ПОО към ЦРЧР