Обратно към ЦРЧР

Съвместни събития по дейност ECVET с Националната агенция за европейски образователни програми и мобилност – Националната Агенция за Програма „Еразъм+“ на Република Северна Македония

дек. 16, 2019

Уважаеми посетители,

На 12 декември 2019 година в сградата на Националната агенция за европейски образователни програми и мобилност – Националната Агенция за Програма „Еразъм+“ на Република Северна Македония се проведе семинар на тема: „Европейската рамка за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение (EQAVET)“.
По време на семинара участваха представители на Министерството на образованието и науката на Република Северна Македония, Бюрото за развитие на образованието, Центъра за образование на възрастни, Центъра за професионално образование и обучение, както и учители в професионални гимназии, които са бенефициенти по програмата „Еразъм+“.
Целта на този семинар е в съответствие с Годишната програма по дейност ECVET към Програма „Еразъм+“, както и споделяне на добри практики с Република Северна Македония.
Следващото събитие бе съвместна конференция по дейност „ECVET”, която се състоя на 13.12.2019 г., в сградата на Национален информационен център за култура, в гр. Битоля с представители на училища от общините Прилеп и Битоля.
Конференцията бе открита от г-жа Лидия Димова- директор на Националната агенция за европейски образователни програми и мобилност, администрираща програма „Еразъм+“ в Северна Македония. Тя приветства участниците и информира всички за амбициозните цели на Европейската комисия, предвид прогнозите за удвояване или дори утрояване на бюджета по Програма „Еразъм+“ след 2020 г. Г-жа Димова уточни, че за да се случи всичко това, са необходими усилия, както от нас като Национални агенции, така и от всички потенциални бенефициенти, които да се възползват от възможностите на програмата.
Г-жа Димова не пропусна да поздрави България за номинацията на г-жа Мария Габриел за Еврокомисар в новата Европейска комисия, която ще отговаря за един от най-важните ресори „Иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж“ на ЕК. Г-жа Димова подчерта важността и преимуществото на България за този избор, като отправи надежда за по-голямо ползотворно сътрудничество в областта на образованието и по-конкретно работата по Програма „Еразъм+“ и нейните съпътстващи дейности.
По време на конференцията бе представен българският опит и експертиза при работа с ECVET от координатора на дейността, г-жа Иванка Михайлова. Тя запозна публиката със значението на инструмента и ползите от неговото използване при реализиране на проекти по програма „Еразъм+“ в нашата страна.
На конференцията бяха разгледани възможностите да бъдат проучени начините за сътрудничество със заинтересованите страни за разработване на гъвкави учебни пътеки с акцент върху ПОО между Република България и Република Северна Македония.
Конференцията завърши положително и с благопожелания за още много такива срещи с цел по-голямо съвместно сътрудничество в областта на образованието между нашите две страни.

Екипът на националните ECVET eксперти