Обратно към ЦРЧР

СЪСТЕЗАНИЯТА ПО УМЕНИЯ МОЖЕ И ДА ПОДОБРЯТ ВИДИМОСТТА НА ПОО

юни 11, 2024

Как да се подобри видимостта и популярността на Професионалното образование и обучение е важна тема, свързана с ангажирането на младите в процеса на развитие на професионални знания и умения. Това е и една от основните теми на Форума за партньорство през 2024 г. на ReferNet, мрежата на Cedefop от ключови институции, свързани с ПОО в цяла Европа, който се проведе в Загреб на 13 – 14 май.

Форумът е организиран съвместно от Cedefop и Агенцията за професионално образование и обучение и образование за възрастни (AVETAE), дом на екипа на ReferNet Хърватия, и събра национални партньори на ReferNet от държавите-членки на ЕС, Исландия и Норвегия, които имат възможност да обменят опит от последните развитието в съответните им страни. Съществено за форума е, че е организиран съвместно със състезанието WorldSkills Croatia на Загребския панаир. По време на форума представители от различни страни като Австрия, Германия, Полша, Португалия и Словения представят опита си с организиране на състезания по умения.

Това е възможност освен за участниците да измерят нивото, на което се намират, но и, ако се направи в партньорство с работодатели, е директна възможност за намиране на стаж или работа. В състезанието може да се включат и учителите, които да обменят образователни подходи и методи.

Повече за събитието https://www.cedefop.europa.eu/en/news/skills-competitions-increase-vet-visibility  и за форума https://www.cedefop.europa.eu/en/events/2024-refernet-partnership-forum-zagreb

Национален експертен екип по ПОО към ЦРЧР