Обратно към ЦРЧР

Резултати по покана за набиране на външни VET експерти по дейност National VET Team към Център за развитие на човешките ресурси за периода 2024-2027 година

мар. 1, 2024

През месеците януари-февруари 2024 г. Центърът за развитие на човешките ресурси проведе конкурс за набиране на външни VЕТ експерти за периода 2024-2027 г., които да се включат към екипа на дейност National VET team по програма „Еразъм+”.

В рамките на Поканата постъпиха 19 кандидатури, които след преминаване на проверка за легитимност, проверка и оценка по документи и интервю бяха класирани от Център за развитие на човешките ресурси.

Резултатите от конкурса може да видите тук.

Екипът на ЦРЧР

01.03.2024 г.