Обратно към ЦРЧР

Резултати по покана за набиране на външни VET експерти по дейност National VET Team към Център за развитие на човешките ресурси за периода 2021-2023 година

юни 30, 2021

През юни 2021г. Центърът за развитие на човешките ресурси проведе конкурс за набиране на външни VЕТ експерти за 2021-2023г. към програма „Еразъм+”. В рамките на Поканата постъпиха 12 кандидатури, които след преминаването на проверка за легитимност, проверка и оценка по документи и интервю бяха класирани от Център за развитие на човешките ресурси.

Резултатите от конкурса може да видите тук.

 

Екипът на ЦРЧР