Обратно към ЦРЧР

Инструменти за осигуряване на качество при провеждане на мобилността

дек. 3, 2019

Уважаеми посетители,

По време на работните сесии през Информационния ECVET ден, проведен през месец ноември в сградата на ЦРЧР, се дискутираха възможните грешки при планиране и провеждане, ползите и осигуряването на качеството на мобилността.

За постигане на добро качество при реализиране на мобилност се подчерта „избора на партньор с добра компетентност за управление на процеси и опит при проекти за мобилност”, “доброто ниво на професионални умения на учениците, както и техните езикови познания”, „предварително проучване на нуждите“, както и “популяризиране на инструменти за осигуряване на качеството като Наръчник за качество при образователната мобилност ( Тук ) и Q!app платформата“ (Тук).

В последния брой на списанието ECVET има и подборна информация за двата инструмента: Тук

 

Екипът от национални ECVET експерти към ЦРЧР