Обратно към ЦРЧР

Публикации, посветени на европейските практики на ефективно взаимодействие между системата на професионално образование и обучение и нуждите на пазара на труда

мар. 31, 2020

Уважаеми Посетители,

Започваме серия от публикации, посветени на европейските практики на ефективно взаимодействие между системата на професионално образование и обучение (ПОО) и нуждите на пазара на труда. Първата публикация разглежда различни аспекти на реформата в сферата на професионалното образование и обучение (ПОО) във Финландия, както и на прилагането на системата ECVET в тази страна. Надяваме се представената информация да привлече Вашия професионален интерес, публикацията можете да намерите тук.