Обратно към ЦРЧР

Професионалното образование и обучение в Дания, неформално и продължаващо обучение

юни 27, 2022

CEDEFOP: Дания се позиционира над средните ключови показатели за образование и обучение в ЕС и е надхвърлила целите на ЕС 2020 за преждевременно напускащи образование и обучение, участие на възрастни в учене през целия живот, участие в образование и грижи в ранна детска възраст, постижения във висшето образование и процент на заетост на завършилите образование.

Национална квалификационна рамка

Професионалното образование и обучение (ПОО) включва повече от 100 основни учебни програми, водещи до почти 300 различни квалификации на нива от 3 до 5 в датската национална квалификационна рамка. Продължителността варира от 2 до 5½ години, като най-често е от 3½ до 4 години. Програмите за ПОО са комбинирани програми от типа „сандвич“, в които теоретичното и практическото обучение в професионален колеж (приблизително 1/3 от времето) се редуват с практическо обучение в предприятие или организация, които са преминали процедура за одобрение (приблизително 2/3 от времето). Принципът на дуалното обучение, изграден върху договори за чиракуване в компаниите, гарантира, че обучаемите придобиват теоретични, практически, общи и лични умения, които са търсени на пазара на труда.

Младежите, които предпочитат практическото обучение пред посещаването на училище, могат да започнат своето професионално образование в предприятие, което предлага практическо обучение, наричано още „ново чиракуване“: обучаваният сключва договор за стаж с предприятието и през първата година трябва да придобие същите знания и квалификация като обучаваните, които са посещавали основната програма в колеж. Това изисква гъвкавост от страна на обучавания, предприятието и професионалното училище.

Професионално ориентиране и насочване

Предоставянето на висококачествени услуги за кариерно ориентиране е важно на всички нива на образователната система. Започвайки с общото кариерно образование от 1 клас в началното училище и насочване от 7 клас нататък, учениците постепенно се подготвят да направят първия си образователен и професионален избор. Отговорността за предоставянето на услуги за кариерно ориентиране се споделя от училищата и общинските звена за кариерно ориентиране на младежта.

Има три вида структури, които са независими от секторни и институционални интереси:

– 98 общински звена за ориентиране на младежта (Komunal Ungeindsats), които предоставят насоки във връзка с прехода от задължително образование към гимназиално образование или, алтернативно, към пазара на труда.

– Учене и кариерно ориентиране – Дания (Studievalg Danmark) предоставя насоки, свързани с прехода от гимназиално образование към програми за висше образование или професионално образование и обучение.

– eGuidance (eVejledning) предоставя информация и насочване за всички граждани относно видовете образование и обучение чрез различни виртуални комуникационни канали.

Неформално образование и обучение

Широка гама от различни видове училища функционира в рамките на неформалното образование за възрастни (folkeoplysning). Най-известни са народните училища. Това са пансионатен тип училищата, осигуряващи общо и неформално образование. Курсовете варират по продължителност – от една седмица до почти една година и се посещават от хора от всички възрасти. Тези неформални курсове имат за цел да разширят общите, социалните и граждански компетенции. Други програми за неформално образование за възрастни се предоставят от асоциации за образование на възрастни и нерезидентен тип народни училища, както и от висшите училища.

Други форми на образование обучение

Подготвително основно образование и обучение (FGU)

Насочено е към млади хора на възраст под 25 години, които не са завършили гимназия или професионално обучение, които са безработни или не са записани в никакви образователни или обучителни програми и нямат необходимите основни квалификации за прием. Целта на FGU е да помогне на младите хора да придобият образователни, лични и социални умения, които им позволяват да влязат на пазара на труда или да посещават гимназия или професионално образование и обучение.

Обучение за млади хора със специални потребности (STU)

STU е тригодишна образователна програма за младежи до 25-годишна възраст със специални потребности, които не могат да завършат другите форми на образование поради различни физически, умствени или други нарушения в развитието. Целта на програмата е младежът да придобие умения за по-голяма независимост и активно участие в живота на възрастните и евентуално за по-нататъшно образование и работа. STU се предоставя и планира от общините. Програмата е адаптирана към конкретните нужди на отделния човек.

Учене през целия живот – за по-добри доходи и за удоволствие

Образованието в Дания не спира с получаването на диплома; един от всеки трима възрастни датчани на възраст 25-64 години преминава някакъв курс за продължаващо обучение.

Много датски работодатели плащат за допълнителното обучение на своите служители, а има и публични и частни доставчици на обучение, които помагат за изграждането на бизнес и професионални умения. От безработните в Дания често се изисква да преминат курсове, които ще ги подготвят да се върнат на пазара на труда.

Новите инициативи за 2022 г. се основават на опита от 2021 г. и са фокусирани в четири области:

  • Зеленият преход като цел в Закона за професионалното образование;
  • развитие и създаване устойчиви знания и компетенции в полза на Зеления преход;
  • местни инициативи в рамките на Зеления преход;
  • картографиране на нуждите и предизвикателствата.

 

Национален експертен екип по ПОО към ЦРЧР