Обратно към ЦРЧР

Приоритетите на шведското председателство за 2023г.

февр. 22, 2023

В средата на месец Януари 2023г. Швеция пое председателството на Съвета на ЕС за първите шест месеца на ЕС, носейки със себе си официална програма от приоритети. През следващите шест месеца Швеция ще има възможност да определя политическия дневен ред и да ръководи дебата между държавите-членки.

ЕС отдавна смята, че цифровият и зеленият преход се подсилват взаимно, създавайки „двоен преход“. Връзката между тези два прехода и съвместните усилия за повишаване на квалификацията, необходими, за да се отговори на двете промени, е подчертана в приоритетите на шведските приоритети.

Според официалната програма на шведското председателство:

  • ЕС трябва да продължи да предоставя възможно най-добрите условия за стабилна и отворена икономика, основана на успешна цифровизация. Европейските компании, които предоставят зелени решения, ще имат голямо търсене в световен мащаб и могат да помогнат за прехода към кръгова икономика.
  • Тъй като дигитализацията увеличава нуждата от нови знания и опит във всичко – от техническа инфраструктура и програмиране до комуникационни и работни процеси, Шведското председателство също ще се фокусира върху подобряването и ускоряването на цифровизацията на обществото и регионалните предприятия.

Отразявайки значението на справянето с недостига на умения, програмата за умения на Västra Götaland приоритизира области за справяне с тези проблеми чрез увеличаване на потенциала за повишаване на квалификацията и преквалификация, за да се отговори на промените в технологиите и променящите се нужди на пазара на труда; борба с несъответствието на уменията на пазара на труда; Развиване на сътрудничеството между образователните координатори, обществената служба по заетостта, работодатели и представители на индустрията и извличане на полза от и развитие на уменията на работната сила и улесняване на установяването на повече хора на пазара на труда.

Председателството ще продължи да работи по европейското образователно пространство, например по отношение на взаимното признаване на квалификациите.

Можете да следите актуализациите за шведското председателство тук – https://swedish-presidency.consilium.europa.eu/en/programme/programme-of-the-presidency/ .

Национален експертен екип по ПОО към ЦРЧР