Обратно към ЦРЧР

Представяне на дейностите на Национален експертен екип по ПОО пред социални предприемачи от Южен Централен Регион

юни 5, 2024

На 30.05.2024 г., в град Пловдив, се проведе събитие, посветено на Професионално образование и обучение в полза на социалното предприемачество. По време на събитието доц. д-р Блага Маджурова от Национален експертен екип по ПОО  запозна социалните предприемачи от Южен Централен Регион с дейностите на екип и потенциалните възможности за осигуряване на методическа подкрепа. В рамките на презентацията бяха представени новостите в Закона за ПОО за 2024 година, възможностите за кандидатстване по предстоящи покани по Програма „Еразъм+“, както и бе представена и платформата на ЕК, чрез, която се достъпва до различните формуляри за кандидатстване.

Национален експертен екип по ПОО към ЦРЧР