Обратно към ЦРЧР

Овластяване на учители и обучители да управляват промяната

ян. 13, 2023

Професионалното развитие на учителите и обучителите в професионалното образование и обучение (ПОО) е от решаващо значение, за да им помогне да изпълняват многобройните си задачи. Сега е по-важно от всякога за тях да надграждат и актуализират собствените си умения, за да могат от своя страна да вдъхват (само)увереност на своите ученици и стажанти, както и да им предложат актуални знания и умения. В нова публикация на CEDEFOP представя нови доказателства относно първоначалното обучение на учители и обучители и непрекъснатото професионално развитие, включително много практически примери.

Повече информация може да намерите на този линк: https://www.cedefop.europa.eu/en/publications/9177?mc_cid=903c0e5740&mc_eid=b41db5e133#group-downloads

Национален експертен екип по ПОО към ЦРЧР