Обратно към ЦРЧР

Онлайн конференция: „Центровете за професионални постижения като двигатели за развитие на професионалното образование и обучение: Да бъдем отлични заедно без граници“

ное. 26, 2022

Уважаеми госпожи и господа,

Имаме удоволствието да ви поканим на онлайн конференцията „Центровете за професионални постижения като двигатели за развитие на професионалното образование и обучение: Да бъдем отлични заедно без граници“, която ще се проведе на 29 и 30 ноември в две сутрешни сесии.

ENE е международна мрежа от центрове за професионални постижения (CoVE), включваща 255 CoVE, представляващи повече от 40 страни по света (16 страни партньори на ETF; 10 държави-членки на ЕС; 14 африкански (страни на юг от Сахара) и 1 азиатска държава – Филипините).

Събитието има за цел:

  • Продължаване на диалога между центровете за професионални постижения (CoVE) в перспектива, насочена към бъдещето;
  • Споделяне на разработки и резултати от мрежата ENE (2021-2022 г.) въз основа на опита на практикуващи CoVEs, политици и експерти;
  • Показване на избрани добри практики на ENE, за да се предоставят доказателства за това как ENE отговаря на нуждите за развитие на своите членове, работещи в партньорства;
  • Получаване на по-добро разбиране за това как членовете на ENE CoVEs ефективно използват научените уроци и приложените знания в техния собствен контекст, в резултат на работата, извършена в различни тематични подинициативи на ENE.

За повече подробности вижте Дневен ред.

Конференцията ще се проведе на английски език. Ще бъде осигурен симултанен превод на френски, турски и руски език.

Национален експертен екип по ПОО към ЦРЧР