Обратно към ЦРЧР

ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТНО МЯСТО С ИИ? ПЪРВИ ИДЕИ ОТ ПРОУЧВАНЕТО НА УМЕНИЯТА ЗА ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ НА CEDEFOP

юни 9, 2024

CEDEFOP съвместно с белгийското председателство на Съвета на ЕС организират 16-ия семинар на CEDEFOP на 24 юни 2024г. в Брюксел. Тези семинари се основат на изследванията, проведени от CEDEFOP, и разглеждат въпроси, свързани с европейските дебати относно образованието, обучението и заетостта.

Семинарът ще адресира предизвикателствата, свързани с работните места, заети от хора, и такива, заети от изкуствен интелект. Въпросите, които ще бъдат дискутирани, са:

  • До каква степен европейските работници разработват и използват AI технологии като част от работата си?
  • В кои сектори и професии е по-вероятно на европейските работници е възможно да се променят нуждите от умения поради приемането на AI технологии на работното място?
  • Подготвени ли са адекватно европейските работници за революцията на ИИ или преобладават пропуските в уменията за ИИ? Постигат ли се те чрез ефективни инвестиции за повишаване на квалификацията или преквалификация?
  • Каква е ролята на социалния диалог в улесняването на работните места, ориентирани към хората, а не към AI?

Повече за програмата и събитието https://www.cedefop.europa.eu/en/events/learning-ai-workplace-first-insights-cedefops-ai-skills-survey

Национален експертен екип по ПОО към ЦРЧР