Обратно към ЦРЧР

НОВАТА БРОШУРА „ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ, ИНИЦИАТИВИ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ЦРЧР“

юни 6, 2022

Уважаеми Колеги и Приятели,

Представяме на Вашето внимание новата брошура „ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ, ИНИЦИАТИВИ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ЦРЧР“.  Брошурата съдържа информация за програмите и инициативите изпълнявани  през 2022 година от Центъра за управление на човешките ресурси (ЦРЧР) в качеството и на национална агенция – администратор на за България най-голямата програма за образование и обучение на Европейската комисия – Програма „Еразъм+“, както и Програмата „Европейски корпус за солидарност“.

В брошурата са разгледани и администрираните от ЦРЧР поредица от дейности, които съпътстват европейските образователни политики и които представляват инструмент за популяризиране на Програма „Еразъм+“ и за постигане на нейните благородни цели. Това са дейностите: „eTwinning“, „Europass“, „Euroguidance“, „Евродеск“, „Eurydice“ и „National VET team“.

Пълният текст на брошурата, както съответния pdf файл за нейното сваляне са налични на следния линк

Националният експертен екип по ПОО към ЦРЧР