Обратно към ЦРЧР

НОВА ТАКСОНОМИЯ НА УМЕНИЯТА ЗА ЗЕЛЕНИЯ ПРЕХОД

апр. 6, 2022

ESCO подход в подкрепа на Зеления преход

ESCO е многоезичната европейска класификация на уменията, компетентностите, квалификациите и професиите. Тази класификацията играе централна роля като европейска таксономия на уменията и професиите. Тя предлага не само общ език за професиите и уменията, но също така осигурява връзки между тях, като уточнява кои умения са съществени или нe са съществени за конкретна професия. С актуализираната версия на класификацията (ESCO v1.1) е предприета още една стъпка в подкрепа на „зеления преход“ на пазара на труда.

Тъй като хората се нуждаят от набор от умения, с които да могат да отговорят на необходимостта от намаляване на емисиите в работните практики, стълбът умения/компетентности е обогатен с допълнителна информация на ниво умения с прилагане на концепцията за „зелени“ знания и умения. Това означава, че в рамките на целия набор от данни на ESCO, включващ различни умения, някои вече могат да бъдат филтрирани като „зелени“. ESCO също така предоставя информация за тяхната свързаност с определени професии. Всички понятия са преведени на 27 езика и са достъпни безплатно в различни формати.

За да се изгради класификаторът, Комисията създаде набор от данни, съставен от описание на „зелени“ и „незелени“ дейности, съдържащи изречения и кратки определения, събрани от европейски и международни източници. Тези дефиниции категоризират уменията в три групи: „кафяви“ умения, които се дефинират като знания и умения, които увеличават въздействието на човешката дейност върху околната среда; „бели“ умения, които не увеличават или намаляват въздействието на човешката дейност върху околната среда и „зелени“ умения, които намаляват въздействието на човешката дейност върху околната среда.

Примерите за „зелени“ умения включват обяснение как да се провеждат енергийни одити, как се измерва устойчивостта на туристическите дейности, както и как да се обучава персонал по програми за рециклиране.

Примерите за „зелени“ знания включват стандарти за емисии и екологични принципи. „Зелените“ преносими умения пък включват оценка на въздействието върху околната среда от личното поведение, насърчаване на биоразнообразието и хуманното отношение към животните.

Таксономията допринася за общото разбиране кои умения са необходими за успешен и справедлив зелен преход на пазара на труда. ESCO предоставя информация за това кои знания и умения са съществени или не са съществени за конкретни професии. По този начин помага да се идентифицират „зелени“ елементи, които трябва да бъдат част от програмите за професионално образование и обучение (ПОО), подготвящи за тези професии.

Резултатът е, че общо 571 ESCO концепции за необходими знания и умения са обозначени като „зелени“. Това включва 381 умения, 185 знания и 5 преносими умения. Пълният списък е достъпен в ESCO портала.

Какво представлява ESCO?

ESCO подобно на речник описва, идентифицира и класифицира професии и умения, актуални на пазара на труда в ЕС, както и в образованието и обучението. Тези концепции и връзките между тях могат да бъдат разчетени от електронни системи, което позволява на различни онлайн платформи да използват ESCO. Такъв пример е: съпоставяне на търсещите работа с работните места въз основа на техните умения, предлагане на обучения за хора, които искат да се преквалифицират или усъвършенстват и т.н.

ESCO предоставя описания на 2942 професии и 13 485 умения, свързани с тези професии, преведени на 27 езика (всички официални езици на ЕС плюс исландски, норвежки и арабски).

Целта на ESCO е да подкрепи трудовата мобилност в цяла Европа и следователно да демонстрира един по-интегриран и ефективен пазар на труда, като предлага „общ език“ за професиите и уменията, които могат да се използват от различни заинтересовани страни по теми за заетост, образование и обучение.

Национален консултантски екип по ПОО