Обратно към ЦРЧР

Национална конференция „Европейските измерения в професионалното образование и обучение“

ное. 6, 2023

На 3-ти ноември 2023 г. в гр. София се проведе национална конференция на мрежата ReferNet с участието на експерти от Национален експертен екип по ПОО към ЦРЧР (National VET team). В събитието взеха участие широк кръг заинтересовани страни, ангажирани с политиките в системата на професионалното обучение в страната. Основните теми, представени по време на конференцията, бяха насочени към Европейската година на уменията, изискванията на дигитализацията към уменията на бъдещето, възможностите за развитие на дуалната форма на обучения за възрастни лица.

Представител за България на Европейската мрежа за обмен на опит и експертиза в областта на професионалното образование и обучение ReferNet за периода 2020-2023 г. е Националната агенция за професионално образование и обучение.

Допълнителна информация за събитието може да откриете на следния линк:

https://www.navet.government.bg/bg/25141-2/

Национален експертен екип по ПОО към ЦРЧР