Обратно към ЦРЧР

Национален семинар „Вертикална образователна пропускливост. Връзка между ECVET и ECTS. Разпознаване на единици резултати от учене“

апр. 11, 2018

Уважаеми дами и господа,

Център за развитие на човешките ресурси /ЦРЧР/ организира Национален ECVET семинар за начинаещи за разпознаването на единици резултати от учене /ЕРУ/, възможностите за вертикална образователна пропускливост и връзката между ECVET и ECTS. Събитието ще се проведе на 30 април 2018 г. в град София.

Основната цел на събитието е представяне на опита при разработване на ЕРУ като елемент от ECVET, както и развитие на компетентности за участниците в този процес. По време на семинара участие ще вземат представители на различни образователни институции, които работят с ЕРУ.

Също така са планирани презентации за възможностите по Програма „Еразъм+“ , които подкрепят образователната мобилност, улесняването на обучаваните за придобиване на конкретни единици резултати от учене, както и тяхното разпознаване и валидиране.

Организаторите на ECVET семинара покриват разходите за работни материали, както и изхранването по време на семинара на участниците, заявили своето включване до 24 април 2018 г. на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-XNzBya_I3HMM0-y9n7AwCA1wFPHPLuAGsv5jXGA0QOn0IA/formResponse

За допълнителни въпроси може да се свържете с Иванка Михайлова на тел. 02/ 9155 097 или imihailova@hrdc.bg.

Преварителна програма

Национална група от ECVET експерти към Център за развитие на човешките ресурси