Обратно към ЦРЧР

Може ли всеки да направи Устойчива кариера?

ное. 20, 2023

Нека работим заедно, за да подобрим нашето разбиране

и практическите приложения на устойчиви кариери и

шокове в кариерата!

                                                                     Йос Акерманс, VRIJE Университет Амстердам

Предизвикателствата на пазара на труда и климатичните промени изискват устойчиви решения за създаване на професионален свят, готов за бъдещето.

Кои „умения“ ще са необходими за успешно участие в света на труда в бъдеще?

Какви подходи могат да се използват, за да се достигне до хората, които са в неравностойно положение, как консултантите  могат да подкрепят хората непрекъснато да придобиват умения?

На конференцията „Умения за бъдещето“ на 9 ноември във Виена, Йос Акерманс, доцент в катедрата по мениджмънт и организация във Vrije Universiteit Amsterdam  разглежда проблема с устойчивите кариери и въпросите„Какво знаем и накъде отиваме?“ и „Шокирани в или от устойчивата кариера“.

Д-р Акерман запознава заинтересованите страни с развитието на кариерните изследвания.

1. Кариери без граници, наблягащи на физическата и психологическа кариерна мобилност.

2. Многобройни кариери, наблягащи на самонасочени и основани на ценности кариерни ориентации.

3.Обективен и субективен кариерен успех като отличителен белег на индивидуалното кариерно развитие.

4. Кариерен капитал, ресурси и компетентности като основа за навигиране по индивидуални кариерни пътеки.

Представя напрежението в съвременните кариери и модел на процес на устойчива кариера, макар да отбелязва, че универсално устойчива кариера не съществува.

За повече информация може да използвате сайта: https://oead.at/fileadmin/Dokumente/erasmusplus.at/Wirkung/Euroguidance/Veranstaltungen/Fachtagung_2023/Jos_Akkermans_-_Can_Everyone_Craft_a_Sustainable_Career.pdf

Национален експертен екип по ПОО към ЦРЧР