Обратно към ЦРЧР

МОН ПРЕДЛАГА НОВ СПИСЪК НА ПРОФЕСИИТЕ ДА ВЛЕЗЕ В СИЛА ЗА ОСМОКЛАСНИЦИТЕ ОТ УЧЕБНАТА 2026/2027 ГОДИНА

юни 30, 2024
Професионалното образование и обучение да се осъществява по професии, включени в новия Списък от учебната 2026/2027 г. за приетите ученици в VIII клас, а за навършилите 16 години – от януари 2026 година. Това предлага МОН в проекта, разработен съгласно измененията на Закона за професионалното образование и обучение и публикуван за обществено обсъждане.
В процеса на обществено обсъждане предстои и съгласуване с национално-представителните работодателски и синдикални организации и ресорните министерства. Те могат да внасят предложения и дават становища по проекта в едномесечен срок, като всяко едно от тях ще бъде подложено на обстоен анализ. Преди финалното приемане на списъка с новите професии той ще премине през широк дебат с всички заинтересовани страни.
Новият списък следва изискванията на Закона за степени на професионална квалификация, които се надграждат в рамките на професията с нива по Европейската и Националната квалификационна рамка.
Новите професии акцентират върху трудовите дейности, свързани с дигитализацията и устойчивото развитие в различните сектори: „Технологии в биопроизводствата“, „Хибридни и електрически пътни превозни средства“, „Електрообзавеждане на тролейбуси и електрически автобуси“, „Устойчива мода“, „Устойчиво земеделие и растителна защита“, „Автоматизирани системи и технологии в машиностроенето“, „Дигитално проектиране на мебели и интериор“, „Дигитален дизайн на текстил“, „Механизация и цифровизация в растениевъдството“, „Механизация и цифровизация в животновъдството“ и др.
Проекта на Списък на професиите за професионално образование и обучение можете да видите ТУК.
Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани до 27.07.2024г. към дирекция Професионално образование и обучение на email: f.todorova@mon.bg
Източник: МОН
Национален експертен екип по ПОО към ЦРЧР