Обратно към ЦРЧР

Конференция „ECVET на европейско ниво и разпространението му в България“

окт. 18, 2018

На 16 и 17 октомври в гр. Пловдив Центърът за развитие на човешките ресурси проведе двудневна конференция на тема „ECVET на европейско ниво и разпространението му в България“. Конференцията бе открита официално от националния ECVET координатор г-жа Иванка Михайлова, която подчерта значимостта на ECVET системата, осигуряваща европейска добавена стойност и качество на  изпълнението на проектите по Програма „Еразъм+“.

През първия ден на конференцията бяха представени резултатите от проведения по време на Българското европредседателство годишен ECVET форум в София от доц. Силвия Цветанска- Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и национален ECVET експерт, като се акцентира, че вниманието през тази година е насочено към създаване на условия за провеждане на дългосрочна мобилност.

След това г-жа Емилияна Димитрова, председател на НАПОО и национален ECVET експерт и г-жа Пенка Николова, директор на дирекция „Професионална квалификация и лицензиране“ на НАПОО и национален ECVET експерт направиха обзорен преглед на актуалните практики за развитието на професионалното образование и обучение и ECVET като подкрепящ инструмент на европейско и национално ниво.

Първият ден на конференцията приключи с ролева игра и работа по групи, ръководени и подпомагани от националните ECVET експерти- г-жа Антоанета Войкова и Лилия Еленкова.

Във втория ден на конференцията беше представено пространството на вертикална проходимост на образователната система. Доц. д-р Ивайло Старибратов от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ представи конкретни примери за пренос на резултати от учене от професионално образование във висше образование, като посочи и етапите: определят се специалностите, които са близки; определят се  модулите; определя се процента на съответствие чрез формула. Доц. Старибратов сподели, че в различните европейски държави има различни практики, като промяната може да се движи от посока висше към средно образование, но и обратно.

По време на форума бяха представени и интересни практики от практическото приложение на инструмента ECVET от Професионалната гимназия по туризъм и хранителни технологии в Пирдоп, Математическата гимназия в Пловдив и Професионалната гимназия по облекло и туризъм „Св. Иван Рилски“- Перник.

И в двата дни на конференцията имаше оживени дискусии, благодарение на които всички участници получиха информация по редица въпроси относно ползването и прилагането на инструмента ECVET.

Материали от проведената конференцията може да намерите ТУК.

Екипът на Националните ECVET експерти към ЦРЧР.