Обратно към ЦРЧР

Как да избера най-добрия център за професионално обучение?

авг. 24, 2023

Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) предоставя на Вашето внимание нов сайт и нова рубрика „ЗА ГРАЖДАНИ“.  В тази рубрика има няколко подменюта, съдържащи практична информация  относно основните понятия и възможности, свързани с придобиването на професионална квалификация.

Основни теми са:

  • Какво са изискванията към кандидатите?
  • Какво включват понятията „професия“ и „специалност“?
  • Как да изберете подходящ лицензиран Център за професионално обучение?
  • Каква е продължителността на курсовете?
  • Защо трябва да сключат Договор за обучение?
  • Как успешно да завършат обучението си и какъв документ ще получат?
  • Какво означава степен на професионална квалификация?
  • Как се получава дубликат на документ?
  • Какво включва понятието „валидиране“?
  • Какво означава правоспособност и как се придобива?

В рубриката „ЗА ГРАЖДАНИ“, в специално подменю наречено „Търсене на професия и сравняване на ЦПО“ имате възможност по ключова дума за определена длъжност да получите информация за професии, по които се предлагат обучения и така бихте избрали желано обучение за конкретна професия.

При кликване върху наименованието на професията се визуализира описание на професията и възможностите за професионална реализация по националния класификатор на професиите и дейностите – НКПД. Следващите стъпки на алгоритъмът позволяват по определени критерии избрания център да бъде сравнен с всички центрове, извършващи обучение по тази професия.

Повече информация може да бъде намерена на следния линк: https://www.navet.government.bg/bg/sravnyavane-na-czpo/

Национален експертен екип по ПОО към ЦРЧР