Обратно към ЦРЧР

Как да намерим правилните партньори, за да създадем успешен консорциум по програма „Еразъм+“

окт. 26, 2023

Намирането на правилните партньори за изграждането на успешни консорциуми за участие в програма Еразъм+ беше дискутирано в първия панел на проведения на 19.10.2023 г. във Велико Търново Национален семинар на тема „Панорама на уменията сред ученици в професионалните гимназии по пътя им към успешна кариера”. Основните акценти  по темата бяха представени чрез презентация отекспертите от Национален експертен екип по ПОО към ЦРЧР, доц. Силвия Цветанска и инж. Емилияна Димитрова. Изведените основни моменти в презентацията се базират на анализ на добри практики от успешно изпълнявани проекти по програма Еразъм+, както и на  Ръководството по програма Еразъм+(https://erasmus-plus.ec.europa.eu/bg/erasmus-programme-guide).

Опит за намиране на успешни и правилни партньори сподели г-жа Теодора Иванова, учител и ръководител на проекти от ПГСАГ „Ангел Попов“, Велико Търново.

Основния извод от проведената дискусия, за това как да се намерят правилните партньори се заключава в спазването на някои основни стъпки, като: създаването на ясна проектна идея, формиране на основни изисквания към търсените партньори, съобразяване с междукултурните особености на търсените партньори и точна комуникация с тях и др..

Някои практически правила и идеи как да се намерят правилните партньори, за създаване успешни партньорства, както и къде да се потърси необходимата информация за това могат да бъдат намерени в презентацията тук

Национален експертен екип по ПОО към ЦРЧР