Обратно към ЦРЧР

Информационно събитие за използване на Европейската кредитна система на тема „ЕСVЕТ на практика”

ное. 18, 2019

Уважаеми посетители,

В изпълнение на годишния план за работа по развитие и популяризиране на системата ECVET в България на 14 ноември в Ямбол се проведе информационно събитие под мотото „ECVET на практика”.

Домакин на събитието бе ПГ по икономика, гр. Ямбол.  Присъстваха 23 представители на професионални гимназии от града – директори, зам. директори и учители. Съгласно предварително обявената програма, националните ECVET експерти – Евгения Пекаж и Антоанета Войкова запознаха присъстващите с предизвикателствата и възможностите пред европейското ПОО, принципите и перспективите за развитие на ECVET, използването на принципите на ECVET за свързване на ученето с работата на пазара на труда на бъдещето. От силно практическо значение бе провеждането на  упражнения в екипна работа – за формулиране на резултати от ученето с цел прилагане на практика на ECVET инструментите и ползите от прилагане на ECVET по метода Пазар на идеи.

По време на практическите упражнения  бяха обсъдени и редица въпроси от практиката на училищата – грешки при формулиране на резултатите от обучението, ползите от участието с проекти по програма „ЕРАЗЪМ+“ и новите възможности при  подготовката на проектите за мобилност, съобразно с приоритетите и изискванията на системата ECVET за настоящата и следващата учебна година.

Участниците в събитието бяха единодушни, че подобни информационни събития по региони са добра възможност за привличане на повече участници от системата на професионалното образование и обучение. Очевидно е, че за популяризирането на системата ECVET подобни регионални срещи имат определено позитивен резултат, за който екипът от националните ECVET експерти към ЦРЧР ще продължи да работи усилено.

 

Екипът от Национални ECVET експерти