Обратно към ЦРЧР

Европейски насоки за разработването на кратки описания, базирани на резултатите от ученето, които да увеличат прозрачността на квалификациите в държавите от ЕС

юни 28, 2024

Европейски център за развитие на професионалното обучение CEDEFOP, публикува Европейски насоки за разработването на кратки описания, базирани на резултатите от ученето, които да увеличат прозрачността на квалификациите в държавите от ЕС,  да се улесни мобилността и подкрепата на ученето през целия живот. Насоките са разделени на два основни раздела – първия раздел се фокусира върху формалните аспекти на описанието и втория раздел се фокусира върху аспектите на съдържанието на описанието.

За повече информация:

https://www.cedefop.europa.eu/files/6222_en.pdf

Национален експертен екип по ПОО към ЦРЧР