Обратно към ЦРЧР

Експерти и учени обсъждаха новостите в сектора на професионалното образование и обучение и професиите на бъдещето

ное. 4, 2021
Експерти и учени обсъждаха новостите в сектора на професионалното образование и обучение и професиите на бъдещето
Специалисти и учени обсъждаха нововъведенията в сектора на професионалното образование и обучение на конференция, организирана на 03.11.2021г. от Център за развитие на човешките ресурси и Национален експертен екип по ПОО и ECVET.
Домакин на форума, който се проведе при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, бе Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите. Участниците дебатираха ролята на системата ECVET в подкрепа на иновациите в създаването на обучителни програми в сектора на ПОО в България, както и взаимовръзката между бизнес, компетентностите на 21-век и прехода между професионално и висше образование.
Приветствие към участниците поднесе проф.д-р Мариана Иванова, Ректор на ВУАРР. Д-р Вася Арсенова – главен секретар на ЦРЧР, призова институциите да пишат добри проекти и постави акцент върху разширяване достъпа на бенефициентите по програма „Еразъм+“ през новия програмен период 2021-2027 г.
Поздрав към присъстващите на форума отправиха доц. д-р Красимир Асенов – зам.-кмет на район „Северен“, Община Пловдив и Иванка Михайлова – главен експерт в ЦРЧР и ръководител екип „Вulgarian National VET team“.
„България е на първо място по внедряване и изпълнение на системата ECVET, целяща признаването, натрупването и трансфера на образователни кредити в областта на професионалното образование и обучение. ECVET може да бъде успешен инструмент за подкрепа на ученето през целия живот и за мобилността“, отчете модераторът на конференцията Андреан Лазаров – консултант по професионално обучение, ECVET и приобщаващо образование.
За прехода между професионалното и висшето образование чрез взаимовръзката между системите на ECVET & ECTS говори в презентацията си ректорът на ВУАРР проф. д-р Марияна Иванова. Тя се опря на опита, натрупан при реализацията на проекта за Европейски университетски алианс „ИНВЕСТ“, по който ВУАРР си партнира със Словашкия аграрен университет, Нитра, Университета на Тесалия, Гърция, Университета по приложни науки Карелия, Финландия, Университета по приложни науки Ван Хол Ларенщайн, Ниделандия. Висшето училище по агробизенс и развитие на регионите разработва пакета с документи, който регламентира функционирането на Алианса, предстои създаването на правила за признаване на ECVET към ECTS.
„Партньорите са убедени, че взаимодействието между двете системи ще направи по-лесен прехода между професионалното и висшето образование и ще се избегне ненужно дублиране на учебно съдържание“, каза проф. Иванова.
Върху ролята на компетентностите на 21 век по отоношение на актуализирана на обучителните програми в професионалното образование и професиите на бъдещето постави акцент в презентацията си инж. Велизар Петров – изпълнителен директор на Агенцията за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия. Прогнозите са, че търсенето на висококвалифицирани работници ще расте много бързо, докато броят на работните места за хора с никаква или ниска квалификация ще намалява. Високата вътрешна миграция също води до свиване на работната ръка.
„Образованието на бъдещето е модулно, високотехнологично, холистично, децентрализирано, хибридно, дуално, онлайн контролирано“, посочи Велизар Петров и даде пример с професии на бъдещето, които на този етап дори не подозираме, че ще съществуват: археолог на космически отпадъци (ще събира и изследва ненужни сателити и части от кораби, останали в открития Космос), специалист по управление на памет (ще управлява интерфейси), стратег по възстановявне на дивата природа, откривател на устройства за съхранение на енергия, дизайнер на тяло, дизайнер на виртуални местообитания. Вече се говори за адвокат по етичност на технологиите, който ще се занимава с правни казуси, свързани с роботизация и изкуствен интелект, за аналитик на интернет на нещата и за управител на интелигентни системи (градове, домове).
Как тренировъчните фирми се превърнаха в мост между училището и бизнеса разказа Ирина Добриянова от „Вulgarian National VET team“. Учебните предприятия си дават ежегодна среща на територията на Международен панаир Пловдив, където младите предприемачи представят дейността си и реализират сделки. Последните две издания се проведоха виртуално заради пандемията.
Петър Бучков от Българската платформа за международно развитие представи добри практики за включването на Целите за устойчиво развитие на ОНН в образователни програми, а за съвместното участие в проекти по „Еразъм+“ с цел развитие на професионалното образование и обучение презентираха онлайн учители и ученици от Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“ – Стара Загора.
Презентации от събитието:
Национален екип по ПОО