Обратно към ЦРЧР

Денят на Европа – 9-ти май, в СУ „Св. Кирил и Методий“ – гр. Димово, обл. Видин

май 14, 2024

В денят на Европа – 9-ти май, в СУ „Св. Кирил и Методий“ – гр. Димово, обл. Видин, се проведе организирана индивидуална консултация на тема “Европейски инструменти в подкрепа на ПОО и възможности за кандидатстване по програма „Еразъм+““.

Г-жа Яница Георгиева, директор на СУ „Св. Кирил и Методий“ в гр. Димово, официално откри събитието, което беше организирано от Националния екип по ПОО към Центъра за развитие на човешките ресурси в гр. София, съвместно с училището. Гост-лектор бе Мирослав Людмилов, член на Националния експертен екип по ПОО.

По време на индивидуалната консултация бяха представени значимите изменения в закона за професионалното образование и обучението (ПОО), новите възможности за кандидатстване по Ключови дейности 1 и 2 на програмата „Еразъм+“. Освен това, участниците бяха запознати и насърчени да приложат Европас документите в своя професионален живот и лични портфолиа. Това включваше процеса на документиране на придобитите ключови умения и компетенции от обучения, квалификации и трудов опит. Европас документите предоставят единен формат за описване на уменията и квалификациите на граждани, което улеснява тяхното разбиране и признаване както на национално, така и на международно и европейско ниво.

Освен това,  участниците бяха запознати с възможности за изграждане на междуучилищни партньорства. Това е от съществено значение за обмен на добри практики, идеи и иновации между училищата, което допринася за обогатяване на образователния процес и за разнообразяване на учебната среда и процесът на ПОО.

Национален експертен екип по ПОО към ЦРЧР