Обратно към ЦРЧР

Бизнесът се връща в дуалното обучение

ян. 4, 2024
Бизнесът е склонен да направи крачка за завръщане в дуалната форма на обучение. Надежда за това дават предварителните разговори с компаниите в процеса на подготовка на план-приема в училищата в България. Междувременно на национално ниво се обмисля по какъв начин да бъдат облекчени правилата за дуалната форма, за да се превъзмогне отливът. Сред обсъжданите варианти е например трудовият договор на учениците в последните две години, когато се обучават на работно място, да стане стажантски, и държавата да се включи в изплащането на възнагражденията. Законът позволява модела 2 в 1 – съчетаване на две специалности в една паралелка. Целта е да се запазят специалности, за които не се събират ученици за пълен клас.
До 15 януари директорите трябва да са готови с разчетите за план-приема. Идеите за промени в системата се посрещат нееднозначно от директорите на професионални училища. Ако вместо трудови договори, се сключват стажантски, това ще облекчи процедурите за бизнеса и ще елиминира допълнителни затруднения – включително, че при разболяване се иска медицинска бележка за училище и болничен лист за фирмата от един и същ ученик. Възможно е обаче да доведе до това двете страни да не са толкова сериозно ангажирани, опасяват се школски шефове. Новият вариант би бил по-неизгоден за учениците. По сегашната система с трудов договор на изхода на гимназията те получават диплома за средно образование, свидетелство за професионална квалификация и трудова книжка, в която имат реален стаж.
Ако държавата даде рамо за осигуряване на заплатите на учениците, това ще е голяма помощ за фирмите. Но практиката показва, че по-голямото им затруднение е не толкова в плащането, колкото да отделят ресурс от постоянните си служители – ментор, който трябва да е неотлъчно до ученика, а е натоварен и с административна работа да описва и отчита проведеното обучение. В последните години школските директори са отправяли и предложения за данъчни облекчения на компании, които работят съвместно с училища по дуалната система.
Източник: Марица
Национален експертен екип по ПОО към ЦРЧР