Обратно към ЦРЧР

13-ото издание на Седмицата на ученето през целия живот

ное. 9, 2023

13-ото издание наСедмицата на ученето през целия животще се проведе в Брюксел на 27 ноември – 1 декември 2023 г. Домакин на тазгодишното издание ще бъде Председателя на Комисията по заетост и социални въпроси (EMPL) на Европейския парламент. Организатор на събитието е Платформата за учене през целия живот (LLL) – https://lllplatform.eu/.

Платформата за учене през целия живот обединява 44 европейски организации, активни в областта на образованието, обучението и младежта. В момента тези европейски мрежи представляват повече от 50 000 образователни институции и асоциации, покриващи всички сектори на формалното, неформалното и самостоятелното обучение. Техните членове достигат до няколко милиона бенефициента.

Ежегодно Платформата за учене през целия живот организира „Седмица на ученето през целия живот“. Тази година темата на Седмицата за учене през целия живот е„Ключови компетентности за всички: подход към уменията за учене през целия живот“https://lllplatform.eu/lllweek-2023/.

Трансверсалните (приносими) компетенции, които обхващат, а не се ограничават само до умения за пазара на труда, са пътят напред за Европа. Трансверсалните компетенции могат да се използват в голямо разнообразие от ситуации в живота и на работното място, и представляват правилната комбинация от знания, умения и нагласи, които в крайна сметка правят по-добри, по-активни гражданите, които намират удовлетворение в работата си и са способни да се адаптират бързо към темповете на  промените.

Основните подтеми, които ще бъдат във фокуса на „Седмицата на ученето през целия живот“ са:

  • Системно ниво: Успешни политики за трансверсални компетенции за учещи се и устойчиви общества.
  • Ниво – доставчици на образование: Вграждане на трансверсалните компетенции във формални, неформални и неофициални учебни среди.
  • Ниво – обучаеми: Придобиване на необходимитетрансверсалникомпетенции за активно участие чрез неформално и самостоятелно учене и тяхното валидиране и признаване.

Чрез повече от 20 различни семинара Платформата за учене през целия живот (LLL) ще предостави през „Седмицатаза учене през целия живот“ (27.11. – 01.12.23 г.) широк кръг от теми, отнасящи се до различни аспекти на ученето през целия живот.

Подробна информация за Концепцията и едноседмичната Програма на събитието може да намерите на следния линк: https://lllplatform.eu/lllweek-2023/

Източник на информацията: https://lllplatform.eu/

Национален експертен екип ПОО към ЦРЧР