Обратно към ЦРЧР

СЕМИНАР ЗА ОБМЕН НА ДОБРИ ПРАКТИКИ В СЕКТОРА НА ПОО С ЦЕЛ ПОДПОМАГАНЕ ОПРЕДЕЛЯНЕТО И/ИЛИ ОЦЕНКАТА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

19
Oct
'21
семинар стара загора
окт. 19, 2021

В изпълнение на годишния план по дейност National VET Team на 19 октомври 2021г. в Стара Загора се проведе регионален семинар за „Обмен на добри практики в сектора на ПОО с цел подпомагане определянето и/или оценката на резултатите от обучението” .

Домакин на събитието бе Търговската гимназия „Княз Симеон Търновски” в гр. Стара Загора. Присъстваха 27 колеги – представители на професионални гимназии от града и цялата Старозагорска област – директори, зам. директори и учители, експертът по професионално образование от РУО.

Съгласно предварително обявената програма лектори на семинара бяха Националните ПОО експерти Емилияна Димитрова и Антоанета Войкова, ръководители и участници – учители и ученици в реализирани проекти по програма „Еразъм+“ от професионалната гимназия, представител на Агенцията за регионално и икономическо развитие, на Стопанската камара. Експертите г-жа Димитрова и г-жа Войкова запознаха присъстващите с процесът на планиране на целите, задачите и резултатите от обучението в проектите по програма „Еразъм+“ в сектор ПОО.

Със значимо практическо значение бе провеждането на упражнения в екипна работа през времето, определено за дискусия – за качество на оценяване на постигнатите резултати – определяне на ясни, конкретни и измерими методи на оценка и критерии за успех.

Презентацията на търговската гимназия включваше информация за реализирането и въздействието от постигнатите резултати по три проекта, последният от които от 2021 г. Колегията имаше възможността да разбере от самите участници в мобилността как с помощта на своите партньори в чужбина – реални фирми, не само прилагат на практика знанията, усвоени по специалността, но и надграждат своите практически ключови умения в интеркултурна среда. Българският им партньор в лицето на представител на ТПП не успя да се включи в презентацията поради заболяване, но участниците от гимназията ясно представиха ползата от това партньорство.

Презентацията на Агенцията за регионално и икономическо развитие беше представена онлайн от г-н Константин Стоянов – представител на Агенцията и на „Европа директно”. Реализираният проект показа на аудиторията добра практика при обучението по предприемачество – учениците се запознават с начините за ръководене на бизнес, със знанията и ноу-хау на всичките участващи страни в проекта „Предприемаческо обучение – път към успеха”, на практика как да влязат в обувките на хората, които взимат решения на европейско ниво.

Представителят на Стопанската камара в града г-жа Лена Ненкова постави акцент върху осигуряването на производствен стаж по гъвкав график през цялата година, за да бъдат улеснени учениците при съчетаването на практиките с учебния процес.

По време на обобщението и закриването на срещата, както и в паузата участниците и експертите от бизнеса бяха единодушни, че регионалните семинари за обмяна на опит имат голяма практическа стойност.

Национален екип по ПОО