Обратно към ЦРЧР

Практически уъркшоп за прилагане на ECVET за бенефициенти на Програма „Еразъм+“ 17.06.2020 г.

17
Jun
'20
юни 17, 2020

На 17 юни 2020 г. от 10:30 ч. се проведе онлайн информационно събитие, организирано от ЦРЧР и подготвено от екипa на националните ECVET експерти с актуална информация по темата „Практически уъркшоп за прилагане на ECVET за бенефициенти на Програма Еразъм+”.

В началната презентация на г-жа Пенка Николова  акцентира върху същността на ECVET  като инструмент за повишаване на прозрачността и подобряване на планиране на мобилността. Тя представи като цяло трите инструмента на ECVET  с акцент върху Меморандума за разбирателство. Засегна значението на ДОС за определяне на резултатите от ученето и как ДОС подпомагат доставчиците на обучение в подготовката на отделните етапи от мобилността.

Втората презентация беше представена от ECVET експерта Евгения Пекаж. Тя разказа за  една успешна лична история на жена  с извървяна процедура за валидиране на придобити по неформален начин умения и компетентности в областта на козметичните услуги и за които не притежава необходимите документи. Примерът показа подробно практически конкретните  етапи от процедурата  за валидиране.

ECVET експертът Кирил Желязков представи възможности за проектиране на виртуални работни места в ситуация на настъпилата пандемия през последните месеци, проблемите със застаряващата работна сила и партньорството в тази насока между образователната система и системата на труда. Представени бяха различни варианти на решение за връзката между професионалните и образователните стандарти, особеностите на обучението по мехатроника в условията на виртуалност.

По време на презентациите участниците многократно отбелязаха в общия чат задоволството си от представената и споделена информация от колегите ECVET експерти и от инициативността на ЦРЧР в условията на пандемията.

Презентациите от уебинара може да намерите: Тук

 

Екип ECVET към ЦРЧР