Обратно към ЦРЧР

Национален семинар на тема: „От генерация Z към Генерация Европас – успешна пътека от професионалното обучение към пазара на труда”

1
Dec
'23
дек. 1, 2023

На 01.12.2023г. Центърът за развитие на човешките ресурси – екипи: „Национален експертен екип по ПОО“, „Europass“ и „Еuroguidance“ съвместно проведоха национален семинар на тема: „От генерация Z към Генерация Европас-успешна пътека от професионалното обучение към пазара на труда”.

Събитието бе официално открито от г-н Михаил Балабанов (Изпълнителен директор на ЦРЧР) в панел заедно с г-жа Мария Иванова – Пиндин (Ръководител на Национален експертен екип по ПОО и главен експерт в Отдел „Акредитация, селекция и договориране“), г-жа Любомира Янева (екип „ЕВРОПАС БЪЛГАРИЯ“ и главен експерт в Отдел „Акредитация, селекция и договориране“), г-н Стоян Кюлев (екип „ЕВРОПАС БЪЛГАРИЯ“ и Началник на Отдел „Отчитане“), г-н Найден Груев (главен експерт в Дирекция „Административно – правни и финансово – счетоводни дейности“) и г-жа Лилия Илчева (Началник отдел „Финансиране на проекти“ и г-жа Мария Георгиева (финансист на дейност „Национален експертен екип по ПОО“).

Семинарът бе фокусиран към ученици и техните преподаватели от професионални гимназии в региона в рамките на „Европейска година на уменията – 2023”. В програмата на семинара бяха демонстрирани постижения на ученици от професионални гимназии от:

  • ПГЕЕ – гр. Банско, които демонстрираха разработка на изкуствен интелект

  • ПГТЛП „Гоце Делчев“- гр. Благоевград, които представиха постижения от специалности „Кетъринг“ и „Организация на туризма и свободното време“

  • ЗПГ „Климент Тимирязев“ гр. Сандански, които представиха дейности от специалност „Изпълнител на термални дейности“.

Инициативата „ЕВРОПАС“ и насоки за функционалностите на платформата бяха представени от г-н Стоян Кюлев от екип „ЕВРОПАС БЪЛГАРИЯ“, който е и началник на отдел „Отчитане“ в ЦРЧР.

Лекторите от Националния експертен екип по ПОО към ЦРЧР доц. д-р Силвия Цветанска и Андреан Лазаров (модератор на събитието) демонстрираха съвети и добри практики в създаването на професионалната автобиография (чрез инструментите на Europass) и мотивационно писмо за успешна кариерна реализация.

В рамките на уъркшоп те консултираха ученици и техните учители относно често срещани грешки и съвети в кариерното развитие и подготовка за пазара на труда, както и предоставиха насоки за преодоляването им с оглед на по-лесен достъп до пазара на труда в България.

В рамките на специален уъркшоп експертите от Националния експертен екип по ПОО г-жа Пенка Николова и г-жа Антоанета Войкова представиха съвети за по-успешно създаване на проектни предложения по програма „Еразъм+“, както и коментираха често срещани грешки.