Обратно към ЦРЧР

Международната конференция „Социализация – професия – мобилност: европейски измерения в ПОО“ 3 – 4 Октомври 2020 година град Пирдоп

4
Oct
'20
окт. 4, 2020

Уважаеми посетители,

Бихме искали да Ви информираме, че представители на ECVET екипа към ЦРЧР взеха участие в Международната конференция „Социализация – професия – мобилност: европейски измерения в ПОО“, която се състоя на  3 – 4 Октомври 2020 година в град Пирдоп.

Конференцията се организира от Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии „Никола Димов“ гр. Пирдоп и компания „Виталис“ – Лайпциг, Германия (с над 20 години опит в организирането на ПОО мобилности по Програми „Учене през целия живот“ и „Еразъм+“) с подкрепата на Община Пирдоп, Асоциацията на професионалните училища в България и Център за развитие на човешките ресурси. Присъстваха 51 участика, като от тях 13 бяха от Северна Македония и 2 – от Германия. Работните езици на конференцията бяха български и английски език. Конференцията беше отразена от три локални медии.

Събитието бе проведено при спазване на официалните мерки за безопасност и предпазване от инфектиране с Корона вирус – COVID19 в България. Беше представена училищна кампания „Стипендиант 2020-2021“ с програми „Клас Еразъм+“ и „Никола Димов“, реализирана с подкрепата на повече от 10 партньори на училището в страната и чужбина, добри ECVET практики, съвети за кандидатстване чрез Erasmus accreditation (VET) и дейността на компания „Виталис“ в условията на дуалната система на ПОО в Германия.

Прилагаме благодарственото писмо от организаторите до ЦРЧР:

„Изразяваме нашата удовлетвореност от високото ниво на сътрудничество и подкрепа, демонстрирани от всички страни в Конференцията – организатори, подкрепящи организации и участници. Това ниво на разбирателство и сплотеност се дължи изцяло на дългогодишната политика на Програма „Еразъм+“ да обединява волята на хора, заети в образованието, науката и бизнеса.