Обратно към ЦРЧР

Конференция със съответните заинтересовани страни от дейност ECVET в София 17 октомври 2019г.

17
Oct
'19
окт. 18, 2019

Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) организира конференция със съответните заинтересовани страни от европейската кредитна система „ECVET”. Събитието се проведе на 17 октомври 2019г. в гр. София в сградата на ЦРЧР на ул. „Граф Игнатиев“ 15.

Конференцията официално бе открита от г-н Петьо Кънев, изпълнителен директор на ЦРЧР и г-жа Емилияна Димитрова, председател на НАПОО.

На събитието присъстваха национални ECVET експерти, представители на националната агенция за професионално образование и обучение, на професионалните гимназии, работодатели и университетски представители. Конференцията беше ориентирана към партньорството между всички страни като чрез презентации и дискусии бяха представени политиките, практиките и статистиките в областта на професионалното образование и признаването на професионални квалификации.

Екипът на националните ECVET eксперти към ЦРЧР