Обратно към ЦРЧР

Информационен ден по дейност ECVET и Програма „Еразъм+“, сектор „Професионално образование и обучение“

21
Nov
'19
ное. 21, 2019

Уважаеми колеги,

На 21 ноември 2019 година в сградата на Център за развитието на човешките ресурси се проведе Информационен ден по дейност ECVET и Програма „Еразъм+“, сектор Професионално образование и обучение, поредно събитие по изпълнение на годишния план за работа по развитие и популяризиране на системата на ECVET в България.

Информационният ден беше открит с официални думи от страна на г-жа Вася Арсенова, главен секретар на ЦРЧР, която изрази своята радост от високия интерес към събитието, подчерта ролята на ECVET в подобряване качеството на образователната мобилност в сектор ПОО и насочи вниманието към вертикалната образователна проходимост, значима част от развитието на ефективността и ефикасността на образователната ни система, като важна част от дискусиите в работния ден.

В панелите преди обяд беше представена програма „Еразъм+“ – възможностите за финансиране в сектор ПОО, цели, дейности и партньорства на програмата. Също така представители на Югозападен университет и Висше военноморско училище запознаха аудиторията с напредъка на двете висши училища по вертикалната образователна проходимост и какви партньоства са установили с професионалните гимназии в тази връзка.

От Професионалната гимназия по туризъм, гр. Плевен, подробно разказаха за установените практики по използване на ECVET и формулиране на резултатите от учене по професия от съответната професионална област.

Втората част на информационния ден обхвана преглед на проведени локални срещи в страната през годината, както и резултатите от тематичния семинар „Инструменти за мобилност на учащи в сферата на ПОО“, проведен в Брюксел през месец октомври. Отправен беше и поглед към трите сценария на развитие на ПОО до 2035 година: плуралистично, характерно и маргинализирано ПОО.

Работният ден завърши с практическо упражнение, в което участниците можеха да споделят своето мнение и предложения по ключови въпроси за по-доброто и качествено изпълнение на образователна мобилност в сферата на ПОО.

Презентации от информационния ден можете да намерите ТУК.

 

Екип от национални ECVET експерти към ЦРЧР