Обратно към ЦРЧР

Резултати от конкурс на тема „Как повиших уменията си посредством възможностите на Програма „Еразъм+“

Годишна брошура на тема: „ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ – МОСТ КЪМ УМЕНИЯТА ЗА ПАЗАРА НА ТРУДА“

Министерството на образованието и науката и Изпълнителна агенция „Програма за образование“ ще си сътрудничат с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие

Институтът за пазарна икономика представя изследване на тема: „Образование и заетост: Индекс на съответствието между професионалното образование и профила на икономиката – 2023

Събитие на CEDEFOP за важността на кариерното ориентиране

Стратегия за уменията в България – ОИСР