Обратно към ЦРЧР

Дискусия на тема: „Предизвикателства и перспективи пред професионалното образование и обучение“

Регистрация за събитие в гр. Пловдив: „Кариерно ориентиране и представяне на знанията и уменията за успех в гимназиален етап – Стъпка напред към успешната кариерата”, 4-5 април 2023г.

БЪЛГАРСКОТО УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Предпочитани професии при обучението на възрастни през 2022г.

ПОЛИТИКА ЗА ОРИЕНТИРАНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ ЗА УКРАИНСКИ БЕЖАНЦИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Модел за оценка на дигиталните умения на национално ниво