Работна среща на тема: „Инструменти за измерване на качеството и въздействието на инициативи в рамките на програма „Еразъм+“