Виртуален онлайн семинар на тема: „Предизвикателства пред ПОО в периода на пандемията от COVID-19 –споделяне на практики, решения, методи на педагози“, 23.02.2022 г.