ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ обявява Покана за набиране на външни VET NATIONAL TEAM експерти за периода 2021-2023 година