ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно професионалното образование и обучение (ПОО)